KamerFilharmonie Der Aa Nieuwsbrief nummer 1
10 december 2009

afbeelding orkest

Welkom; als lezer van de eerste nieuwsbrief van KamerFilharmonie Der Aa. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de oprichting van KamerFilharmonie Der Aa. In deze eerste editie stelt het bestuur zich aan u voor, vindt u de resultaten van de enquête, wordt uiteengezet 'hoe het allemaal begon..', wordt de naam "Der Aa' toegelicht en vindt u meer informatie over de doelstellingen en planning van het orkest. We hopen u in een volgende nieuwsbrief weer als lezer te mogen begroeten.

Even voorstellen

Het bestuur van KamerFilharmonie Der Aa bestaat uit zeven enthousiaste muzikanten:

Hoe het allemaal begon...

Jeroen Prikkel en Klaas, de initiatiefnemers van KamerFilharmonie Der Aa, zeggen hierover het volgende:

Een kwalitatief hoogwaardig kamer-/symfonieorkest voor mensen die niet meer studeren; er wordt al jarenlang door musici in het Noorden over gesproken. Er zijn al diverse projecten geweest die dit beoogden, nooit is het echter in blijvende vorm van de grond gekomen. Nadat in het voorjaar 2009 door ons is vastgesteld dat dit orkest er “gewoon” moest komen, wordt er sinds de eerste vergadering op 24 mei 2009 door een zevenkoppig bestuur hard gewerkt om zo’n orkest gestalte te geven.

Ideeën waren er al snel. Om er zeker van te zijn dat onze plannen ook levensvatbaar waren zijn we de discussie met allerlei partijen aangegaan. Zo is contact gezocht met professionele muzikanten, zoals Jan-Ype Nota en Hans van der Zanden, om onze plannen muzikaal inhoudelijk te laten toetsen. Voor de financiële deugdelijkheid en ondersteuning zijn we in gesprek gegaan met onder andere de Provincie Drenthe en Kunstraad Groningen. Ondertussen was er “mond tot mond”-reclame en een enquête om te kijken of er ook geïnteresseerden waren. We zaten op het goede spoor: positieve (opbouwende) reacties, vele suggesties en tot dusver een voltallig symfonieorkest aan geïnteresseerden.

Een orkest dat ieder jaar twee symfonische programma’s en één programma voor bijzondere bezetting zal spelen. Het eerste Nederlandse amateursymfonieorkest dat naast een chefdirigent consequent met gastdirigenten zal werken. In korte tijd kwalitatief hoogwaardig “klassieke muziek” van Mozart tot Van der Aa instuderen en uitvoeren voor regulier en onverwacht publiek. Een idee dat jarenlang een droom was maar dat najaar 2010 tot ver daarna zal uitkomen: KamerFilharmonie Der Aa!

Enquête

Twee maanden geleden is gestart met het verspreiden van een online enquête onder oud-leden van studentenorkesten en mogelijk belangstellende musici in de provincies Groningen en Drenthe. Aan de enquête hebben 45 musici deelgenomen, waarvan 30 respondenten in de leeftijd van 21 tot 31 jaar. Ruim 85% van deze respondenten woont in Groningen, Assen en het omliggende gebied van beide steden. In deze nieuwsbrief belichten we kort enkele opvallende resultaten.

Over de vormgeving en invulling van de programma’s zijn de deelnemers aan de enquête redelijk eensgezind. Een grote meerderheid van de deelnemers geeft aan graag meerdere programma’s per jaar in te studeren, waarbij elk programma ten gehore wordt gebracht tijdens minimaal twee concerten. Daarnaast is een lichte voorkeur voor werken uit het klassiek en romantisch repertoire zichtbaar. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan graag werken uit het moderne of hedendaags repertoire uit te willen voeren. Aan het einde van de enquête is gevraagd naar het belang van gezelligheid en kwaliteit. Meer dan 40 deelnemers aan de enquête hebben aangegeven zowel de gezelligheid als de kwaliteit van het orkest van groot belang te vinden.

Het bestuur van KamerFilharmonie Der Aa neemt de resultaten van de enquête serieus en probeert de resultaten zoveel mogelijk in te passen in haar plannen. We zijn blij dat het voornaamste deel van de uitkomsten goed aansluit bij de plannen die we inmiddels al gevormd en/of uitgevoerd hebben. Graag bedanken we bij deze alle deelnemers aan de enquête!

De naam: KamerFilharmonie Der Aa

Hoge Der Aa

De Drentsche Aa is de enige beek in Nederland die, grotendeels, zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden. Opvallend genoeg heet de beek alleen in Groningen de Drentsche Aa. In Drenthe heeft de Aa veel andere namen. Na een gedeelte met de naam Westerdiep, wordt het de grensbeek tussen Groningen en Drenthe en krijgt het zijn bekende naam. De beek wordt daarna met een onderleider onder het Noord-Willemskanaal geleid en heet daarna Oude Aa. In de stad Groningen herinneren de straatnamen Hoge der A en Lage der A en naam van de Der Aa-kerk nog aan de beek. De gracht tussen Hoge en Lage der A maakte vroeger deel uit van de Aa.

Drentsche Aa

De naam 'Der Aa' geeft de verbintenis tussen beide provincies goed weer. KamerFilharmonie Der Aa zal een muzikale brug bouwen tussen Groningen en Drenthe, met muzikanten uit beide provincies en repetities en concerten in zowel Drenthe als Groningen.

De doelstellingen van KamerFilharmonie Der Aa

KamerFilharmonie Der Aa wil een amateurensemble met hoge muzikale kwaliteit en creativiteit zijn. Het orkest zal zich in Drenthe en Groningen richten op gevorderde amateurmusici die de jeugdsymfonieorkesten en studentensymfonieorkesten ontgroeid zijn. Om met KamerFilharmonie Der Aa mee te spelen, zullen potentiële deelnemers auditie moeten doen. Er zullen drie projecten per kalenderjaar zijn. Twee projecten per jaar zal het programma voornamelijk bestaan uit romantische en moderne tot hedendaagse werken voor symfonieorkest. Eén project per jaar wordt er iets speciaals gedaan voor een kleiner ensemble, zoals een kamerorkest, strijkorkest, houtblazers- of koperblazerensembles.

KamerFilharmonie Der Aa zal concerten geven op locaties waar regelmatig klassieke muziek ten gehore wordt gebracht. Daarnaast zullen er concerten worden gegeven in de provincie, waarbij geprobeerd wordt ander publiek met klassieke muziek in aanraking te laten komen.

Planning

Op 31 januari 2010 zal middels proefdirecties beslist worden wie de Chefdirigent van KamerFilharmonie Der Aa wordt. De audities voor orkestleden zullen in het voorjaar van 2010 worden gehouden, meer informatie daarover zal tijdig volgen. Het is de bedoeling om nog voor de zomervakantie van 2010 van start te gaan met een aantal repetities. In het najaar van 2010 zal kamerFilharmonie Der Aa zichzelf op de kaart zetten in de provincies Groningen en Drenthe met een aansprekend openingsprogramma!

Meer informatie

Houd voor meer informatie onze website www.DerAa.nl en de persberichten in de media in de gaten. Daarnaast zal deze nieuwsbrief een vervolg krijgen om alle direct geïnteresseerden te informeren.

Natuurlijk kan contact worden opgenomen met het bestuur van KamerFilharmonie Der Aa, via onze secretaris. Het e-mailadres is: secretaris@deraa.nl.

Heeft u onze nieuwsbrief niet via de e-mail ontvangen en wilt u dit bij de komende edities wel graag, stuur dan een mail naar: pr@deraa.nl. Graag met vermelding van hoe u ons heeft gevonden, of u muzikant bent en zo ja; welk instrument u bespeelt.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via deze link: pr@deraa.nl, een blanco mail is voldoende.

KamerFilharmonie Der Aa
Nieuwsbrief
10 december 2009