KamerFilharmonie Der Aa Nieuwsbrief nummer 2
31 januari 2010

afbeelding orkest

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van KamerFilharmonie Der Aa. Lees in deze editie onder andere over de proefdirecties en maak kennis met het eerste programma!

Zondag 31 januari 2010: Proefdirecties

Vandaag worden de proefdirecties voor de chefdirigent van KamerFilharmonie Der Aa gehouden. Er zijn drie gegadigden voor deze functie en daarmee de uitdaging om samen met het bestuur in 2010 KamerFilharmonie Der Aa leven in te blazen. Tijdens de proefdirectie zal elke dirigent een deel uit de achtste symfonie van Dvořák repeteren, evenals een stuk uit een ouverture van Beethoven (Egmont, Leonore of Coriollanus). Deze muziek is niet illustratief voor de toekomstige programmakeuze van KamerFilharmonie Der Aa, maar zeer geschikt voor de proefdirecties.

Voor de proefdirecties is een gelegenheidsorkest samengesteld. Uit het enthousiasme waarmee de benaderde muzikanten hieraan meedoen, blijkt dat veel mensen ons initiatief een warm hart toedragen.

In de volgende nieuwsbrief zullen we berichten wie chefdirigent van KamerFilharmonie Der Aa is geworden!

Het eerste programma, najaar 2010, is bekend!

"Ik ben driewerf ontheemd: Als Bohemer onder de Oostenrijkers/Als Oostenrijker onder de Duitsers/Als jood onder alle naties/Overal een indringer, nergens gewenst." Gustav Mahler

KamerFilharmonie Der Aa speelt 'Entartete Musik':

Gustav Mahler heeft zijn positie als dirigent bij de Wiener Philharmoniker moeten opgeven na een campagne omdat hij, hoewel hij reeds bekeerd was tot het katholicisme, onder andere van joodse afkomst was. Paul Hindemith heeft in de periode van 1933 tot 1938, waarin de NSDAP in Duitsland reeds aan de macht was, gezocht naar een weg waarin hij kon overleven, maar hem toch regelmatig in conflict bracht met de NSDAP-leiding. De muziek van beide componisten werd als 'Entartete Musik' aangemerkt, enerzijds omdat de componist een Jood was (geweest), anderzijds omdat Hindemith atonale muziek maakte die ontspoord was van de Arische kunst.

Zowel Mahler als Hindemith putten uit volksliederen voor hun muziek. De eerste vier symfonieën van Gustav Mahler worden de 'Wunderhornsymfonieën' genoemd omdat hij in deze symfonieën muziek gebruikt die hij eerder had geschreven voor liederen uit de 'Des Knaben Wunderhorn' verzameling van Von Arnim en Brentano en deze liederen tevens in zijn symfonieën laat zingen. In zijn Tweede symfonie, waar Totenfeier een eerste aanzet voor is, gebruikt Mahler het lied 'Urlicht' uit deze verzameling. In zijn Derde symfonie gebruikt Mahler het lied 'Es sungen drei Engel'. Hindemith kiest er voor om het wijsje dat bij 'Es sungen drei Engel' hoort in het eerste deel van de Mathis der Maler symfonie te verwerken.

Hindemith en Mahler zetten beiden een held centraal in de symfonische werken die we van hen spelen. Hindemith zet de schilder Matthias Grünewald neer als man die voor de kunst kiest om de mensheid te helpen, waarbij Hindemith mogelijk op zichzelf wijst. Mahler laat in Totenfeier zijn held uit zijn Eerste Symfonie een titanengevecht aangaan met het lot dat hem steeds doet verliezen: De Dood. De held sterft en wordt met een grootste dodenmars ten grave gedragen.

Samen met de Rückert Lieder speelt KamerFilharmonie Der Aa drie relatief onbekende werken die de overgang van hoogromantiek naar moderne muziek en de ontwikkeling van de tonaliteit aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw inzichtelijk maken.

Eerste subsidies toegezegd

We zijn verheugd te kunnen melden dat de eerste subsidies toegezegd zijn. De Kunstraad Groningen en de gemeente Groningen zijn enthousiast over het initiatief en de aanpak van het bestuur. Dit heeft geresulteerd in de toekenning van de subsidies.

Stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres

In de nazomer van 2009 heeft het bestuur van de KamerFilharmonie der Aa contact gezocht met het bestuur van stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres (NOM). In een eerste kennismaking werd geconstateerd dat de doelstelling van de KamerFilharmonie goed past in die van de stichting. Het resultaat van deze kennismaking is dat de KamerFilharmonie onder de vlag van stichting NOM vormgegeven gaat worden.

In 1992 werd door een aantal musici de 'Stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres' opgericht. Het idee hiervoor was ontstaan tijdens het lustrum van de Rijks Universiteit Groningen in 1989. Voor de muzikale omlijsting van deze viering werd een eenmalig orkest opgericht. De stichting stelde zich ten doel om bijzondere muzikale activiteiten te organiseren die vanwege een complexe organisatie en hoge uitvoeringsniveau niet door de bestaande muziekverenigingen en orkesten gerealiseerd zouden kunnen worden. Dit stelde gevorderde amateurmusici in staat om op hoog niveau muziek te maken. De NOM heeft tussen 1993 en 2000 een aantal ambitieuze projecten opgezet. Hierin werden zowel bekende als onbekende orkestrale werken, grootkoorwerken en zelfs een operette, Ruddigore van Gilbert en Sullivan, uitgevoerd. In de programmakeuze toonde de NOM een grote diversiteit. Een greep in de programmageschiedenis van de NOM:

Deze projecten werden geleid door verschillende dirigenten, onder andere Leendert Runia en Hoite Pruiksma zijn hiervoor gevraagd. De groots opgezette projecten vonden bijval in de pers, hierin werd dikwijls het orkest geroemd om zijn transparante klank en hoge graad van uitvoering. In 2000 vond met een uitvoering van de broadwaymusical Strike up the band van George & Ira Gershwin het laatste project plaats. Sindsdien is stichting 'Noordelijk Orkestrale Manoeuvres' slapende geweest.

Website Stichting NOM

Planning

De audities zullen naar verwachting april/mei 2010 plaatsvinden. We zullen tijdig bekend maken dat de inschrijving hiervoor geopend is.

Het streven is nog voor de zomervakantie kennismakingsrepetitie(s) te houden. Het eerste programma zal worden uitgevoerd in het najaar van 2010.

Meer informatie

Houd voor meer informatie onze website www.DerAa.nl en de media in de gaten. Natuurlijk zal de nieuwsbrief regelmatig uitgaan om alle direct geïnteresseerden te informeren. Contact opnemen met het bestuur van KamerFilharmonie Der Aa kan via het e-mailadres: secretaris@deraa.nl.

Heb je onze nieuwsbrief niet via de mail ontvangen en wil je dit bij de komende edities wel graag, stuur dan een e-mail naar: pr@deraa.nl. Graag met vermelding van hoe je ons hebt gevonden, of je muzikant bent en zo ja; welk instrument je bespeelt.

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief? Uitschrijven kan met een blanco mail naar: pr@deraa.nl

KamerFilharmonie Der Aa
Nieuwsbrief
Nummer 2: 31 januari 2010