logo orkest
Nieuwsbrief
8 april 2010
afbeelding orkest

In deze nieuwsbrief

Meer over de audities, repetities en hoe je op de hoogte kunt blijven van KamerFilharmonie Der Aa.

Schrijf je nu in voor de audities!

De audities zijn op 22 mei in Groningen en op 29 mei in Groningen en Assen. Tijdens de audities word je gevraagd een eigen keuzestuk van ongeveer vijf minuten te spelen en een stuk dat KamerFilharmonie Der Aa heeft uitgezocht. Dit verplichte werk zal worden toegestuurd, na aanmelding voor de audities. Het is tot 1 mei 2010 mogelijk om je op te geven, dus schrijf je zo snel mogelijk in!

Kijk op de website om je aan te melden!

Repetities

De eerste repetitie van KamerFilharmonie Der Aa is op zondag 6 juni 2010. Op deze kennismakingsdag zal het orkest echt van start gaan! Inmiddels is bekend dat de repetitieavonden op woensdag in Groningen zullen zijn, met de eerste repetitie op woensdag 25 augustus.

Daarnaast zijn er voor de concerten in oktober en november nog twee repetitiedagen (een zaterdag of een zondag), die in Drenthe zullen worden gehouden.

Wetenswaardigheden

Inmiddels is de audioreportage, die Inge van der Hoeven van de proefdirecties op 31 januari 2010 heeft gemaakt, beschikbaar via de website.

KamerFilharmonie Der Aa is ook te volgen via Hyves en Facebook, dus meld je nu aan!

Meer informatie

Houd voor meer informatie onze website www.deraa.nl in de gaten. Daarnaast zal deze nieuwsbrief een vervolg krijgen om alle direct geïnteresseerden te informeren.

Natuurlijk kan contact worden opgenomen met het bestuur van KamerFilharmonie Der Aa, op de website zijn onze mailadressen te vinden.

Heb je onze nieuwsbrief niet via de e-mail ontvangen en wil je dit bij de komende edities wel graag, stuur dan een mail naar: pr@deraa.nl Graag met vermelding van hoe je ons hebt gevonden, of je muzikant bent en zo ja; welk instrument je bespeelt.

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief? Uitschrijven kan met een blanco mail naar: pr@deraa.nl

KamerFilharmonie Der Aa
Nieuwsbrief
8 april 2010