Bestuur

Het bestuur van KamerFilharmonie Der Aa bestaat uit:

Voorzitter
Reinold Broersma

Penningmeester
Mark Kettenis

Strijkerschef
Mariëlle Padberg en Judith Nauta

Acquisiteur
vacature

Secretaris
Frans van Nes

PR-commissaris
Rebekka te Marvelde

Blazerschef
Maarten Heemstra

Reacties gesloten