Comité van Aanbeveling

Joost Smeets

Eerste chef-dirigent van KamerFilharmonie Der Aa.

René Paas

Commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

Jurjen Hempel

Dirigent van het Jeugd Orkest Nederland en het Joensuu City Symphony Orchestra.

Marcel Mandos

Artistiek manager en programmeur van het Noord Nederlands Orkest.

Peter den Oudsten

Burgemeester van Groningen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.